Jyväskylän kaupunki, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy ja Toyota Mobility Foundation ovat perustaneet Central Finland Mobility Foundation -säätiön #3

Jyväskylän kaupunki, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy ja Toyota Mobility Foundation ovat perustaneet uuden yhteisen säätiön, jonka tarkoituksena on edistää Jyväskylän kaupunkikehityshankkeita. Säätiön ensimmäinen kokous pidettiin perjantaina 19.1.2024 Jyväskylässä. Uuden säätiön nimi on “Central Finland Mobility Foundation”, josta käytetään lyhennettä ”Cefmof”.

Säätiön keskeisenä tarkoituksena on edistää hiilineutraalin, kestävän ja monipuolisen yhteiskunnan toteutumista. Päämäärä saavutetaan yhteisen kehittämistyön kautta. Kehittämistyötä tehdään sopusoinnussa kansalaisten ja luonnon kanssa elokuussa 2023 allekirjoitetun aiesopimukseen mukaisesti.

Säätiön puheenjohtajana toimii Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Hallituksen jäseninä toimivat Yuichiro Haruna (CEO, TGR-WRT) ja Shigeru Hayakawa (varapuheenjohtaja, TMF). Haruka Arai on nimitetty säätiön toiminnanjohtajaksi ja Lauri Perämäki apulaistoiminnanjohtajaksi.

Central Finland Mobility Foundation (Cefmof) tiivistetysti:

Perustamisen tarkoitus Edistää kaupunkikehitystä, jotta ihmiset ja luonto voivat elää sopusoinnussa keskenään hiilineutraalin ja kestävän yhteiskunnan toteuttamiseksi.Central Finland Mobility Foundation (Cefmof)
Päätoiminta· Tutkia ja toteuttaa hiilineutraaliuteen tähtääviä toimenpiteitä.
· Antaa kansalaisille tietoa saatavilla olevista liikennemuodoista, tieolosuhteista jne. ankaran talvikauden aikana.
Sijainti Jyväskylä
PerustajatJyväskylän kaupunki, TGR-WRT, TMF
Hallituksen jäsenetPuheenjohtaja: Timo Koivisto (Jyväskylän kaupunginjohtaja)
Jäsen: Yuichiro Haruna(CEO, TGR-WRT)
Jäsen: Shigeru Hayakawa (varapuheenjohtaja, TMF)
SihteeristöToiminnanjohtaja: Haruka Arai
Apulaistoiminnanjohtaja: Lauri Perämäki
Peruspääoma 60 000 euroa (jokainen perustaja 20 000 euroa)

”On todella hienoa, että kesällä 2023 allekirjoitetun aiesopimuksen seurauksena meillä on nyt yhteistyöllemme muodolliset puitteet. Kaupungillemme on suuri kunnia, että Toyota on valinnut Jyväskylän yhdeksi yhteistyökumppanikseen pyrkimyksessään luoda hiilineutraalia tulevaisuutta. Jyväskylän kaupunki tekee parhaillaan töitä sen eteen, että TGR-WRT teknologiakeskuksen rakentaminen lähtee mahdollisimman nopeasti käyntiin”, toteaa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Yuichiro Haruna (CEO, TGR-WRT) toteaa: ”Olen hyvin tyytyväinen, että Cefmofin perustamisen myötä olemme ottaneet ison askeleen eteenpäin. Näin voidaan toteuttaa TGR-WRT:n puheenjohtaja Akio Toyodan visio uudesta tärkeästä suuntauksesta moottoriurheilussa: hiilineutraalius. Olemme jo saaneet kannatusta ja yhteydenottoja yhtiöiltä sekä Suomessa että ulkomailla. Odotamme innolla Cefmofin kasvua yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa ja etenkin TGT-WRT:n teknologiakeskuksen rakentamisen aloitusta.

Shigeru Hayakawa (varapuheenjohtaja, TMF) puolestaan kommentoi: ”Olen erityisen iloinen, että aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Cefmof-säätiö on nyt perustettu. Uuden säätiön tarkoituksena on edistää hiilineutraalia kaupunkikehitystä Jyväskylässä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja TGR-WRT:n kanssa. Aivan aluksi tulemme tukemaan liikkuvuuden parantamista kylminä kuukausina. Edistämme myös hankkeita, jotka tähtäävät ihmisten ja luonnon harmoniaan.”

Haruka Arai (Toiminnanjohtaja, Cefmof) toteaa lopuksi: ”Cefmof on sitoutunut työskentelemään kansalaisten kanssa tavoitteenaan edistää hiilineutraaliuden toteutumista Jyväskylän kaupungissa. Haluamme tuoda ihmisten elämään kestävää muutosta. Missiomme on valtavan suuri ja uskomme, että päämäärän saavuttamiseksi on elintärkeä tehdä yhteistyötä laaja-alaisesti, muun muassa paikallisten yhteisöjen, kansalaisten, yritysten ja koulutuslaitosten kanssa. Edellisessä työssäni japanilaisessa telealan yrityksessä toimin pääomasijoittajana ja olin myös jatkuvasti tukemassa ja edistämässä yhteistyötä erityyppisten yritysten ja organisaatioiden välillä. Tältä kokemuspohjalta haluan jatkossa edistää tärkeitä hankkeita yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa.”

Lisätietoja: info@cefmof.org

info avatar

Cefmof

Share with


Top