Central Finland Mobility Foundation (Cefmof)

Mikä on CEFMOF

Haluamme edistää kaupunkikehitystä, jossa ihmiset ja luonto voivat elää sopusoinnussa keskenään hiilineutraalin ja kestävän yhteiskunnan toteuttamiseksi.

Kärkistensilta, Photo: JUKKA PAAKKINEN

YLISTÖ BRIDGE AND NATURE Photo: KEIJO PENTTINEN

mikä on CEFMOF
Top