Central Finland Mobility Foundation (Cefmof)

Mikä on CEFMOF

Säätiömme tavoitteena on tukea Keski-Suomessa kestävää kaupunkikehitystä, jossa ihmiset ja luonto voivat elää yhdessä harmoniassa toistensa kanssa. Tuomme yhteen toimijoita Keski-Suomesta ja sen ulkopuolelta sekä keskitymme erityisesti vetyyn kestävän kehityksen mahdollistajana. Pyrimme löytämään parhaita käytäntöjä hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseksi – tavoitteenamme on mahdollistaa elinympäristö, joka voi inspiroida ja vauhdittaa myös muita alueita Suomessa ja sen ulkopuolella.

Kärkistensilta, Photo: JUKKA PAAKKINEN

YLISTÖ BRIDGE AND NATURE Photo: KEIJO PENTTINEN

mikä on CEFMOF
Top